Verenigingsleven

Naast zingen doen we ook nog heel wat anders!

  • jaarlijks is er een nieuwjaarsdrink
  • een koorfeest
  • een kooruitstap
  • op een woensdag in Augustus een gezellige koorbabbel...
  • Carpooling bij uitvoeringen
  • en... zoveel meer...

Na elke repetitie kan, voor wie dit wil, nagepraat worden bij een drankje in de cafetaria van de Westrand.