Links

Koninklijk Mannenkoor Singhet Scone Gent

Ons koor is aangesloten bij de federatie Koor&Stem die koren begeleidt en bijstaat op diverse manieren:

  • door het uitgeven van liedbundels
  • door het organiseren van studiedagen
  • door het organiseren vormingsdagen
  • door het organiseren informatiedagen
  • door het ter beschikking stellen van partituren, van stempedagogen
www.koorsenstem.be

Op de zoekmachine Google onder zoekterm "koormuziek" is enorm veel informatie te vinden:

  • cvm.be
  • Gratis partituren zijn te vinden op www.cpdl.org/wiki en het Werner Icking muziekarchief.
  • Musica: een muziekeducatieve organisatie die stages en festivals aanbiedt: www.musica.be
  • Musica international database for choral music: een virtuele bibliotheek van koormuziek: www.musicanet.org