Sponsors


"Een appeltje voor de dorst" Erelid Steunend lid Sympathiserend lid Schenkers Sponsors. Concertkoor Dilbeek.

Dit vierstemmig gemengd koor heeft trouwe ereleden, steunende leden, sympathiserende leden, schenkers en sponsors, die het koor financieel steunen. De fondsenwerving levert niet altijd het gewenste resultaat op, daarom is uw financiële steun voor ons onontbeerlijk. Dit vormt een even welkome als noodzakelijke aanvulling op de begroting van onze werking. Als tegenprestatie hebben de ereleden en sponsers een aantal concertprivileges zoals vrijkaarten en/of gereserveerde plaatsen!

Heeft u belangstelling om erelid, steunend lid, sympathiserend lid, schenker of sponsor van het koor “Singhet Scone” te worden?

 • Neem dan contact op met: Riet Lecluyse


  • Erelid: € 50
  • Steunend lid: € 25
  • Sympathiserend lid: € 10 13/10/2013
  • Schenkers
  • Sponsor: bij concerten